REJESTRACJA 
SPÓŁKI

 REJESTRACJA SPÓŁKI PRzez INTERNET S24

Rejestracja spółki „w trybie S24” czyli przez internet  pozwala nam na zarejestrowanie spółki bez konieczności wychodzenia z domu czy biura, nawet jeśli przebywasz zagranicą w dowolnym miejscu na świecie.

 Zalety rejestracji w trybie S24:

N

szybkość rejestracji spółki (w ciągu kilku dni otrzymujesz KRS, REGON, NIP zamiast w ok 3-8 tygodni w trybie tradycyjnym tj. z udziałem notariusza),

N

niższa opłata sądowa (350 zł zamiast 600 zł),

N

brak opłaty notarialnej (korzyść 500-1000 zł),

N

możliwość przeprowadzania późniejszych zmian tj. zbycie udziałów, zmiana umowy spółki, zarządu, adresu i inne, w spółce również przez internet (S24),

N

umowa spółki jest krótka i praktyczna.

Wszystkie osoby występujące w spółce muszą posiadać możliwość podpisywania się elektronicznie (profil zaufany lub podpis kwalifikowany), w których założeniu pomożemy.
Laptop z wyciągniętą ręką.

KWOTA REJESTRACJI 450 ZŁ NETTO

 REJESTRACJA SPÓŁKI AKTEM NOTARIALNYM

Rejestracja spółki w sposób tradycyjny tj. z udziałem notariusza.

Z tej formy rejestracji w ostatnich latach korzystają głównie osoby, które nie posiadają numeru pesel oraz podpisów elektronicznych (osoby przebywające poza granicami naszego kraju) lub chcą mieć możliwość dowolnego kształtowania postanowień umowy spółki.

 REJESTRACJA SPÓŁKI
PRZEZ OBCOKRAJOWCA

Założenie spółki z o.o. lub nabycie udziałów w już istniejącej spółce z o.o. jest dozwolone dla każdego cudzoziemca.

Pomożemy w uzyskaniu numeru pesel oraz ePUAP’u dla każdej osoby.

 REJESTRACJA SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ

Laptop z wyciągniętą ręką.

Spółka komandytowa może być utworzona przez co najmniej dwóch wspólników:
komandytariusza, będącego zazwyczaj osobą fizyczną, który za zobowiązania spółki odpowiada do wysokości wniesionego wkładu, ale posiadającego 95-99% podziału w zyskach oraz
komplementariusza reprezentującego spółkę na zewnątrz, który odpowiada za zobowiązania spółki komandytowej bez ograniczeń, a którym zazwyczaj jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

CENA REJESTRACJI 450 ZŁ NETTO